Incassocenter-Invorderingsbedrijf-Slachtoffers

Voorkom nog meer slachtoffers

De reviews

Op verschillende sites kun je reviews vinden over 'Incassocenter BV' / 'Invorderingsbedrijf'.

Bij negatieve reviews reageert 'Incassocenter BV' / 'Invorderingsbedrijf' vrijwel standaard met de opmerking dat ze de persoon in kwestie niet kennen, waardoor de review offline wordt gezet. Als je dan aangeeft, bijv. door middel van kopieën van emails, dat je wel degelijk in handen bent gevallen van dit bedrijf, wordt je review weer online gezet. 'Incassocenter BV' / 'Invorderingsbedrijf' zal dan weer reageren met een opmerking dat de inhoud in strijd is met de regels van de site, waardoor je weer offline wordt gezet en het verzoek krijgt om de inhoud aan te passen. 

Zo weten zij dit kat en muis spelletje lang vol te houden, waardoor de aangever vaak er de brui aangeeft.
Tegelijkertijd worden er veel positieve reviews tegenover gezet, waarvan de afzender niet te achterhalen valt. Waar zouden die toch vandaan komen? 
 

(Een antwoord hierop vind je in het Zwartboek, maar ook op de vele antwoorden gegeven naar aanleiding van reviews op Higherlevel.nl Zie de link hieronder.

Ik raad aan de reviews op Higherlevel.nl te lezen; er wordt op hulp gevraagd en gegeven!)

 

Hier wat sites waarop de reviews te lezen zijn:

https://nl.trustpilot.com/review/invorderingsbedrijf.nl

https://nl.trustpilot.com/review/www.incassocenter.nl

https://www.higherlevel.nl/forums/topic/59147-ervaring-met-invorderingsbedrijf-bv-en-incassocenter/page/7/?tab=comments#comment-604323

https://www.higherlevel.nl/forums/topic/59147-ervaring-met-invorderingsbedrijf-bv-en-incassocenter/

https://kassa.bnnvara.nl/vraag-beantwoord/vraag/geldzaken-recht/incassocenter-invorderingsbedrijf


Onderzoek naar reviews

Al eerder werd er onderzoek gedaan naar de reviews inzake 'Incassocenter BV' / 'Invorderingsbedrijf'

Zie hier het resultaat:

Reviews verschenen op Trustpilot over Invorderingsbedrijf en Incassocenter Februari 2019/ november 2020

Over deze plaatsingen is een archief vanaf 23-7-2015 

Analyse

Er verschijnen negatieve reviews over Invorderingsbedrijf en Incassocenter (beiden ondernemingen van dezelfde eigenaren). Daar volgen reacties op van deze eigenaren. Een negatieve review wordt aangemeld door bijvoorbeeld Invorderingsbedrijf als zijnde een review die in strijd is met de richtlijnen van Trustpilot.

Niet alles mag worden geschreven van Tustpilot, ook al is het de waarheid. Zo’n review kan dan door de plaatser worden aangepast en wordt deze weer zichtbaar. Ook hebben plaatsers daar soms geen zin in of zijn zij benaderd door Invorderingsbedrijf en trekken de plaatsing in. Invorderingsbedrijf heeft dan in eerste instantie de review direct onzichtbaar kunnen maken en uiteindelijk kunnen zorgen voor verwijdering. Was daarmee de review vals? Lees wat hierover is te lezen op:

https://opgelicht.avrotros.nl/nieuws/artikel/incassobureau-invorderingsbedrijf-maakt-zich-jarenlangschuldig-aan-wangedrag/

Invorderingsbedrijf geeft soms aan dat zij graag willen dat de plaatser van een negatieve review zich bekend maakt aan, vooral, de directie van Invorderingsbedrijf en Incassocenter, met als reden dat zij dan de klacht in behandeling kunnen nemen. Zij die dat doen hebben daar achteraf spijt van, zo valt in, ook weer, reviews te lezen. Dat is, voor een plaatser van een review vaak de reden, om onder een alias een review te plaatsen.

Wanneer Trustpilot een review blokt, moet de plaatser aan Tustpilot bewijzen dat zij een echte klantervaring bij Invorderingsbedrijf en/of Incassocenter hebben gehad. Zo worden deze plaatsingen dan gevalideerd en terug zichtbaar gemaakt. Zij die wel een echte review hebben geplaatst, maar geen vertrouwen hebben in dat validatietraject en bijvoorbeeld bang zijn dat hun echte naam bij Invorderingsbedrijf terecht komt, haken af. Die worden dan door Trustpilot gevalideerd als valse reviews.

Alle reviews die nu op Trustpilot staan zijn door Trustpilot als echt beoordeeld, waarvan voor de negatieve reviews, die zijn verwijderd, dan geldt, dat die niet per definitie vals zijn, maar moet er worden getwijfeld aan de echtheid. Deze reviews zijn wel in dit archief opgenomen, omdat dit een archief is van verschenen reviews. HOE ZIT DAT MET POSITIEVE REVIEWS?


HOE ZIT DAT MET POSITIEVE REVIEWS?

Er verschijnen ook positieve reviews op Truspilot voor Invorderingsbedrijf en Incassocenter.

Het is lastiger om te bewijzen dat deze echt zijn. Ook hier worden aliassen gebruikt en is uit onderzoek gebleken dat positieve reviews door o.a. medewerkers van Invorderingsbedrijf en incassocenter worden geplaatst. Eveneens zijn er positieve reviews geplaatst door familieleden of vrienden van de directie van Invorderingsbedrijf en Incassocenter, waarvan de directie verklaart dat deze ook klant kunnen zijn geweest al hoeven zij dat niet te bewijzen aan Trustpilot.

Daar zit hem nu net de kneep, het verschil aan validatie. Wanneer je als lezer van de reviews op Trustpilot wil melden dat je vermoed dat een positieve review vals is, kan Truspilot niets méér doen dan aan Invorderingsbedrijf vragen of plaaster echt een klant van Invorderingsbedrijf of Incassocenter is of is geweest.

Wanneer Trustpilot bewijs vraagt aan de plaatser van de review, zou de plaatser eenvoudig een factuur aan Trustpilot kunnen tonen. De vraag is dan, is deze factuur echt. Zit er een echte naam achter de plaatser? Ook daarvan weten we dat Invorderingsbedrijf eenvoudigweg een factuur kan aanleveren.

Na elke negatieve review verschijnen er telkens, vaak wel 3, positieve reviews. Invorderingsbedrijf is niet blij dat klanten, die zich gedupeerd “voelen”, zich niet bekend maken bij ze. De directeur eigenaren van Invorderingsbedrijf en Incassocenter (Joost Konings en Laurens Lemmens) zouden die namen graag weten, zodat zij, zo zeggen zij, de klachten kunnen oplossen. Lastig is het dan wel dat de gedupeerden, in hun klacht moeten vermelden met wie zij te maken hebben gehad bij Invorderingsbedrijf en Incassocenter, want op een enkeling na, gebruiken de medewerkers van Invorderingsbedrijf en Incassocenter, niet hun eigen naam, maar een valse.

Wanneer een naam van een review-plaatser, van een negatieve review, wel bekend is bij de directie, dan zou het mooi zijn, wanneer er melding wordt gedaan van, hoe een klacht is opgelost en welke “coulance” regeling is ingezet met vooral ook melding van erkenning waar iets is fout gegaan en op welke wijze men financieel (bedragen) is gecompenseerd. Van verschillende klanten, die zich gedupeerd “voelen” en, waarvan de namen bij Konings en Lemmens bekend zijn, is bekend dat zij nimmer zijn gecompenseerd of zijn er geen gevallen van bekend. Wel zijn zij beschuldigd van laster en smaad en hebben zij bedreiging van rechtszaken en aangiftes ontvangen.

Ook Google reviews is interessant om te bekijken. Daar zien we een overgrote meerderheid aan positieve reviews. Wel sluiten de negatieve reviews goed aan bij die op Tustpilot. Het valt op dat bij de negatieve reviews de naam niet voorkomt in het klantenbestand van Invorderingsbedrijf en Incassocenter, zo schrijven zij, ook wanneer het echte namen betreft. Hoe zit dat dan met de namen van de positieve reviews die ook bijna nooit de echte namen zijn, maar waar ze wel een dankwoordje voor schrijven? Hoe echt is een review, wanneer deze tegelijk verschijnt voor alle vestigingen, ook de brievenbus vestigingen, van Invorderingsbedrijf en Incassocenter. Heeft de plaatser met al deze vestigingen zaken gedaan?

Nog wat voorbeelden van reviews:

De volgende reviews zijn een op een overgenomen van de openbare review-sites en dus ook als zodanig daar door een ieder te lezen.


Ervaring met Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter

Higherlevel door JohannesR Geplaatst:  8 september 2018

Mocht je dit bureau een incasso-opdracht willen geven, vraag dan eerst de algemene voorwaarden op. En lees die goed door. Geloof ze niet op hun woord. Als je (negatieve) reviews doorleest (zie o.a. Trustpilot en Google) dan is er een standaard werkwijze. Je wordt uiterst vriendelijk binnen gehaald, je vordering wordt als goed haalbaar beoordeeld. Maar die komt zelden binnen. Dan wordt je geadviseerd om een gerechtelijke procedure te starten. Je krijgt direct daarna een factuur, vaak dezelfde middag nog. In de mail staat dat het hier een investering betreft. De suggestie wordt gewekt dat deze kosten bij de debiteur worden verhaald. Dat is niet zo. Dit wordt in de zaak door de rechter bepaald en die vergoeding is veel lager.

Na bevestigen van de opdracht en betalen van de eerste factuur stremt de communicatie. Klanten bellen en mailen tevergeefs. De enige communicatie is de toezending van facturen en aanmaningen. Bij een gerechtelijke procedure tot incasso ga je hun veel geld betalen voor hun dienstverlening. Het risico van incasso wordt bij jou neergelegd. Hun kosten overschrijden meestal het bedrag van je oorspronkelijke vordering en dan raak je alleen maar meer geld kwijt. Het Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter zijn van dezelfde eigenaren en hebben dezelfde Algemene Voorwaarden en werkwijze.

Ze schrijven met een vork. Iedere mail wordt in rekening gebracht. Hun uurtarief bedraagt € 239 incl. bureaukosten en btw voor een juridisch medewerker. Een gerenommeerd advocatenbureau zit op € 175 tot €225.

Alle kosten zijn op tarief en daarnaast op urenbasis. Kosten van door hun ingehuurde derden worden doorberekend. Dat kan niet je bedoeling zijn geweest. Let dus op. 

Inhuren van dit bureau kan financieel behoorlijk in jouw nadeel uitpakken.

Mocht je dat al gedaan hebben?

Bij de analyse van de Algemene Voorwaarden van Incassocenter blijkt dat deze in strijd zijn met de WIK en allerlei andere wettelijke bepalingen. Ze zijn dus vernietigbaar en Incassocenter kan zich niet beroepen op bepalingen die tegen de Nederlandse wet ingaan. Een beding in de algemene voorwaarden kan vernietigd worden, indien het beding onredelijk bezwarend is. In de wet zijn lijsten opgenomen met "verboden" en "verdachte" bedingen, de zwarte lijst en de grijze lijst. Dat is bij het Invorderingsbedrijf bv en Incassocenter (beide bedrijven hebben dezelfde werkwijze en zijn van dezelfde eigenaren) het geval.

Bovendien bestaat er een zorgplicht voor Incassobureaus. Ze moeten je vooraf op alle kosten wijzen. De rechter heeft het Invorderingsbedrijf bv onlangs in het ongelijk gesteld toen de eiser een beroep heeft gedaan op de zorgplicht van IVB. IVB heeft de eiser vrijwel alle betaalde vorderingen moeten terugbetalen. En incassobureaus mogen niet dreigen of intimideren met (rechts)maatregelen waarvoor zij volgens de wet geen bevoegdheid hebben zoals beslaglegging of het aanvragen van faillissement. Hieraan zijn nogal stevige voorwaarden verbonden waaraan IVB/Incassocenter nooit voldoet.


Higherlevel JacobV Geplaatst:  9 september 2018

Mocht je dat al gedaan hebben...

Dit geldt voor heel veel mensen, als je ook kijkt op Google, Trustpilot, Vergelijkdeurwaarders, Consumentenbond en Radar. Toch lijkt dit bedrijf niet te stoppen...hoe is het mogelijk?

De Algemene Voorwaarden worden niet altijd geleverd en aan zorgplicht wordt niet gedaan. 

Men leest vele gevallen waar de kosten de actuele vordering overstijgen.

Dat komt o.a. door het bovengenoemde "met een vork schrijven", zelden toegelicht op de factuur.

Maar ook door het voorschieten van alle procedurele kosten (die op de debiteur verhaald zullen gaan worden , wordt beloofd).

Inzake zorgplicht; als die kosten de pan uit rijzen wil men vaak de procedure stoppen. Begrijpelijk, lijkt mij. Maar wat er ook niet bij verteld wordt is dat men dan de inmiddels beruchte eindnota krijgt; die zo rond de 4.500 euro bedraagt. Bovenop de actuele vordering, zelfs als die maar een paar honderd euro bedroeg. En ook als uw debiteur onderwijl failliet is gegaan. Dat risico ligt allemaal bij u als klant....

Bezint eer ge begint.
Trustpilot Ed Pach Bijgewerkt op 17 mrt. 2021

Dezelfde namen van 'werknemers' van… 

Dezelfde namen van 'werknemers' van 'Incassocenter BV' duiken ook op bij Invorderingsbedrijf. Geen van deze bedrijven is aangesloten bij een branche-organisatie.
Bij navraag hierover werd ik buitengewoon onbeleefd (onbeschoft is hier meer van toepassing) door een medewerker van Invorderingsbedrijf te woord gestaan.

In de problemen gekomen doordat een schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldeed en dus ten einde raad 'Incassocenter BV' ingeschakeld.
In het telefoongesprek werd me nog eens verzekerd "No cure, no pay en alle kosten zullen op de schuldenaar verhaald worden".
Inmiddels zijn we 15 maanden verder en heb ik eerst plm. € 3500,00 over moeten maken ivm met een te voeren rechtszaak. Toen ook toen betaling uitbleef moest ik nog eens plm. € 2500,00 over maken voor een deurwaarder. Dus nu alweer € 6000,00 verder achter de wagen. Nu ik na ruim 15 maanden nog niets ontvangen heb en daar vragen over stel, worden deze niet beantwoord maar krijg ik een rekening van € 2634,00 voor de tijd die zij zijn bezig geweest met het lezen van mijn mailtjes!

Bizar! Je denkt hulp te krijgen maar wordt dubbel belazerd: en zoveel (geleend) geld extra kwijt en een tijdverlies van 15 maanden, waardoor de schuldenaar inmiddels op een tropisch eiland verblijft.

Opvallend: de namen die ik tegenkwam bij 'Incassocenter BV' kom ik ook tegen bij 'Invorderingsbedrijf'.
Kennelijk werken deze lui onder verschillende dekmantels. Het zal me niet verbazen als ze meerdere websites online hebben staan om meer mensen die te goed van vertrouwen zijn en hen in denken te schakelen in hun web te vangen.

Positieve berichten over dit bedrijf zullen ongetwijfeld van fictieve 'klanten' afkomstig zijn. Het wordt hoog tijd dat de overheid dit soort bedrijven gaat aanpakken.

Dit is het type criminelen die een aangereden oud vrouwtje nog van haar portemonnee zal bestelen.
Wat mij betreft verdient dit soort gasten een straf die al heel lang geleden afgeschaft is.

Inmiddels een reactie van Joris (hij heeft uiteraard geen achternaam) die namens Invorderingsbedrijf de onschuld speelt en wat onnozele vragen stelt. De bedragen zijn toch duidelijk genoemd of kan ‘Joris’ niet zo goed lezen.
Contact opnemen met hun klachtendienst leverde mij telefonisch (uiteraard niet schriftelijk) het commentaar op dat ik beter mijn rekening aan hen kon voldoen in plaats van een klacht in te dienen!
Contact opnemen met hun 'klachtenservice' is dus totaal zinloos! Je komt immers bij dezelfde boeven terecht.
Opvallende dommigheid (waarmee ik ze helaas weer wijzer maak) van deze oplichters: tussen het bericht dat ik net ontving van Trustpilot en dat van Incassocenter BV zit slechts enkele minuten: genoeg om het tweede bericht aan mij te typen, maar dat zal wel toeval zijn (not).
Mensen wees gewaarschuwd voor deze oplichterspraktijken!!!!!!!!

Antwoord van Invorderingsbedrijf 17 mrt. 2021

Beste Ed,

Wij kennen u niet als opdrachtgever. Hierbij het verzoek uw review te verwijderen. Heeft u meer informatie over uw vordering? Om wat voor bedrag gaat het? Is het een vordering in het buitenland? 

Mocht u een ervaring met het Invorderingsbedrijf hebben gehad dan verzoek ik u contact op te nemen met ons via klantenservice@invorderingsbedrijf.nl met daarbij de vermelding van uw dossiernummer. 

Met vriendelijke groet,
Joris (Webcare)


Gerco Middag Bijgewerkt op 16 jan. 2021
Trustpilot Geverifieerd

Schakel dit bedrijf niet in, het kost je klanten

Klaarblijkelijk is een dubbelcheck doen voor de medewerkers van dit bedrijf erg lastig. Gisteren, 27.11.2020 ontving ik een mail met nogal een dreigende toon dat ik 'even' binnen 24 uur een aantal data moest geven voor een zitting. Natuurlijk schrik je even van zo'n mail en begin je spontaan aan jezelf te twijfelen. Ik was er 100% zeker van dat er geen vorderingen open staan, aangezien ik altijd tijdig mijn rekeningen betaal. Na de mail te hebben ontvangen, heb ik direct de telefoon gepakt en gevraagd of ik met de de heer Appel kon spreken, die de mail verzonden had. Na alle gegevens doorgegeven te hebbe, anders wilde de medewerkster niks doen, kreeg ik te horen: "Oh je belt over díé mail". Waarop ik aangaf de medewerker graag zelf te willen spreken. Dit was niet mogelijk en ik moest 'maar even reageren per mail'. Natuurlijk heb ik direct het bedrijf gebeld, uit welke naam Invorderingsbedrijf Amsterdam deze vordering gestuurd had. Alles berustte uiteraard op één grote misser vanuit Invorderingsbedrijf Amsterdam. Op zijn minst verwachtte ik een excuusmail, maar helaas moest ik het doen met een laffe reactie: "Wij hebben vandaag per abuis een email naar u verzonden. De email kunt u als niet verzonden beschouwen." Erger nog, dit schijnt al de tweede misser te zijn begreep ik van mijn leverancier. Via deze weg raad ik ieder bedrijf dan ook af om zaken te doen met Invorderingsbedrijf Amsterdam. Dit soort gigantische missers brengen m.i. schade aan je zakelijke imago aan én het kost je klanten. Ik ben blij dat ik een goede relatie heb met mijn leverancier en ik zal hen nooit iets kwalijk nemen, maar dit is een bizar slecht verhaal natuurlijk.


Trustpilot H.S. Bijgewerkt op 23 feb. 2021

Onze ervaringen met Invorderingsbedrijf BV

Dit zijn de ervaringen die wij hebben met het Invorderingsbedrijf BV. Soms in de communicatie vriendelijk maar vaak ook zeer gefocust op omzet maken meer dan customer service, zo nodig ten koste van de klant zelf. 

Invorderingsbedrijf BV daagde in een dagvaarding enkele jaren geleden een verkeerde partij en dat leverde ons als hun klant duizenden euro's aan kosten op die ze vrij hard doorberekenden en waar we destijds in mee moesten gaan. De verantwoording voor het dagen van de verkeerde partij werd bij ons neergelegd terwijl wij juist vertrouwen op de expertise van Invorderingsbedrijf BV. Toen kwam voor het eerst duidelijk het gevoel, bij ons tenminste, naar boven dat het het meest belangrijk is om omzet te maken voor dit bedrijf.

Recent na toch met elkaar in zee weer te zijn gegaan met de afspraak 'no cure-no pay' waarbij wij duidelijk kunnen aangeven of we wel of geen dagvaarding wensen, gaat het voor ons weer de verkeerde kant op: Succesvolle incasso's worden niet uitbetaald en er worden dossierkosten en incassokosten voor niet gelukte incasso's doorberekend (waar geen dagvaarding voor hoeft te worden opgestart voor ons) naast kosten voor een soort van abonnement die bepaalde voordelen zou moeten hebben. Inmiddels heeft Invorderingsbedrijf sommeringen naar ons laten uitsturen en zijn we van klant gedegradeerd naar wanbetaler en dienen wij ons te verdedigen op dit moment.info sterwerk Bijgewerkt op 20 jan. 2021
Trustpilot Geverifieerd

Berekenen torenhoge kosten tegen afspraken in.

Berekenen torenhoge kosten , ook tegen afspraken in.
uiteindelijk eigen berekening laten maken waar vervolgens maandenlang niet op gereageerd wordt.
Wel facturen en herinneringen sturen tussendoor van allerlei schimmige (verleng)abonnementen.
Geen zaken mee doen!

Gezien hun reactie vol aannames en valse beschuldigingen, gaan ze gewoon door op de ingeslagen weg van geldklopperij en misleiding.
We hebben netjes betaald wat betaald moest worden, en of wij als organisatie wel of niet mensen uitzenden in coronatijd getuigd niet echt van een correcte zakelijk benadering.
Misschien wordt het weer eens tijd dat een consumenten tv programma met hun onderzoeksjournalisten weer wat aandacht aan jullie praktijken gaat besteden. het verdient nog steeds genoeg aandacht merken wij al.Jan Bijgewerkt op 13 apr. 2020
Trustpilot Geverifieerd

Probeert opdrachtgever op kosten te…

Probeert opdrachtgever op kosten te jagen, geven hun eigen fouten niet toe waardoor de opdrachtgever de dupe is. En dan zelf nog betaald willen worden ook. Kijk uit vele valse beloftes en vele fouten die men maakt. Nachtmerrie dit bedrijf en erg dwingend. Meestal laten ze een review ook weg halen. Kijken hoe lang deze blijft staan! Kijk ook goed op internet want zijn enorme stukken geschreven over dit bedrijf en meeste zijn negatief.


Jacqueline Bijgewerkt op 22 sep. 2020
Trustpilot Geverifieerd

Bedenk goed voordat je met dit bedrijf in zee gaat.... Een gewaarschuwd mens telt voor TWEE!

Bedenk goed voordat je met dit bedrijf in zee gaat.... een proef abonnement kan enkel en alleen aangetekend worden opgezegd anders zijn ze niet thuis.

Ze nemen ook claims in behandeling zonder enig onderzoek te doen naar het bestaan van deze claim. Vervolgens word je op structurele basis gestalkt, waarbij aangegeven wordt dat er sprake zou zijn van een overeenkomst, overgelegde leveringsvoorwaarden, eerder gestuurde herinneringen/aanmaningen en ingebrekestellingen....

Op het moment dat vervolgens wordt gevraagd een kopie van deze gegevens te overleggen hoor je vervolgens niets meer en krijg je uiteindelijk een brief dat wanneer niet binnen 2 x 24 uur via een spoedbetaling geld wordt overgemaakt de rechtbank zal worden verzocht om faillissement.

Allemaal spierballentaal op lucht gebaseerd, want voor een dergelijke aanvraag heeft het bedrijf in ieder geval een steunvordering nodig...

Een advies... niet met deze oplichters in zee gaan.... en gewoon een terzake kundige partij bellen, die eerst zelf onderzoek instelt voordat ze van alles van de daken schreeuwen!

AAVULLENDE REACTIE 
Wederom met grote verbazing... blijkbaar weet de linkerhand in dit bedrijf niet waar de rechterhand mee bezig is...
Ik heb inderdaad een claim gekregen voor wanbetaling, maar toen ik om een specificatie vroeg was niemand thuis...
Pas nadat ik mijn klacht over het handelen van dit bedrijf op Trustpilot had gezet kwam er enige beweging in de zaak...
Als dit bedrijf zijn huiswerk had gedaan, voordat zij een NIET onderbouwde claim in behandeling hadden genomen, hadden zij zich veel tijd, geld en energie kunnen besparen.
Ook deze reactie is weer een klinkend voorbeeld hoe dit bedrijf opereert. 
Dit dossier is al lang en breed gesloten en de claim is ingetrokken en degene die de claim had ingediend zou de door het Invorderingsbedrijf gemaakte kosten moeten betalen...
Voor iedereen een waarschuwing ga NIET/NOOIT met dit bedrijf in zee!


Trustpilot Job 10 nov. 2019

Extra kosten, extra tijd en frustratie

Kreeg na jaren plots weer een telefoontje. Er zouden nog steeds werkzaamheden worden verricht die tot facturen leiden die ik niet heb betaald. Houdt het dan nooit op !?

In 2015 in de beloften getrapt (kosten worden op debiteur verhaald), abonnement afgesloten en geld betaald. Nooit iets ontvangen van de debiteuren. Wel ontving ik facturen van invorderingsbedrijf bv. Dus: meer kosten en een hoop frustratie omdat het maar nooit echt duidelijk wordt welke kosten er op je af komen, laat staan een inschatting of die kosten redelijk zijn dan wel zin hebben.

Na 2 jaren per email, telefonisch en tenslotte aangetekend opgezegd. Wil niets meer met ze te maken hebben. Maar deze week begonnen ze weer met bellen.

Mijn ervaringen met dit bedrijf zijn slecht en de belangrijkste reden hiervoor is dat je je als klant snel tegenover de partij voelt staan waarvan je had verwacht dat die naast je zou staan. 

Dus mijn advies: denk goed na voordat je met deze partij in zee gaat. Invorderingsbedrijf bv leverde mij extra kosten, tijd en frustratie op.


Elisabeth Bijgewerkt op 23 jan. 2020
Trustpilot Geverifieerd


Het leed dat Invorderingsbedrijf heet.....

** UPDATE 23 januari 2020****
IVB blijft ontevreden gedupeerden lastigvallen met verzoeken om 'in contact te treden'. Ook al hebben ze dossiers gesloten naar vnl hun eigen tevredenheid en koppelt de geverifieerde klant terug naar Trustpilot hier niet meer op in te gaan. STOP DAARMEE EN STEEK UW ENERGIE IN HET VOORKOMEN IPV GENEZEN!!!

**UPDATE 8 november 2019***
Ook op 2 nov. weer melding van IVB om contact. Dan wel... Bovenin de review staat nu dat ik niet gereageerd heb op contactverzoek; dat is onjuist. Ik heb dat beide keren naar Trustpilot gedaan i.p.v naar IVB, want dat laatste heb ik heb bijna 3 jaar lang tevergeefs gedaan.Waarom? Er is heel goed bekend hoe ik erover denk, maar nooit iets mee gedaan. Laat staan 'gebruikt om klantervaringen te verbeteren'! Mosterd na de maaltijd en totaal ongeloofwaardig!
-----------------------------------------------------
**UPDATE 1 november 2019 ****** na plaatsing 
wow! Waar Invorderingsbedrijf soms langer dan een half jaar nergens op reageert, landt ‘Sanne’ van Webcare sneller dan de nieuwe F35! Nog dezelfde avond, binnen 2 uur krijg ik een melding via de site!! Om elf uur op vrijdagavond! Dit is exemplarisch voor ze; meestal is Sanne of Sander meer van I don’t care in plaats van Webcare, maar als het gaat om negatieve- en vooral openbare reviews draaien ze kennelijk zelfs weekend- en nachtdiensten!
------------------------------------
Na bijna 3 jaar in de klauwen van dit bedrijf kan ik dan mijn conclusie schrijven….

Na het invullen van het contactformulier werd er vrijwel meteen gebeld; de uiterst vriendelijke verkoper de heer B.T oordeelde snel dat mijn vordering ‘een duidelijke zaak’ was en soepeltjes mag je online een krabbel zetten. Afmelden zou later beduidend lastiger blijken evenals het verkrijgen van updates. 

Ik bofte, want ik kon nog nét gebruik maken van een korting op het abonnement (later zou blijken dat een abonnement helemaal niet noodzakelijk is, als je niet tig vorderingen per jaar hebt, maar net zoals ik slechts eentje). Vermoedelijk ontvangt een verkoper provisie – zie de vacatures -, dus deze informatie wordt niet verschaft. Er is geen aantoonbaar gebleken voordeel, of het moeten de gratis incassostickers zijn voor die ene vordering, maar voor die 300 euro mogen ze dan wel van bladgoud zijn. Ik lees in andere reviews bedragen tot wel 700 euro, dus dat boffen sloeg vast daar op ☹

Alle voortgang en informatie zou 24/7 te volgen zijn via de online cockpit, maar vanaf het begin moet je al bijsturen; naw-gegevens van debiteur die foutief worden overgenomen, memo’s die ontbreken en ga zo maar door. In het abonnement wordt als eerste een eigen vast aanspreekpunt beloofd en als je ze hier 12 namen verder op aanspreekt, wordt dat doodleuk herroepen als dat ‘dit bij hun zo niet werkt omdat er meerdere mensen aan een zaak werken’. Ja? Dan kan er nog wel een aanspreekpunt zijn!!! En zo niet; vent dat dan ook niet uit!

Wat niet stagneert is de toestroom van voorschotnota’s, die per omgaande voldaan dienen te worden. Na 3 standaardmailtjes aan je debiteur (waarvan niet te controleren valt of deze ook werkelijk verstuurd zijn) wordt meteen geadviseerd te gaan dagvaarden. Hierbij wordt niet vermeld dat no cure, no pay dan niet meer geldt en bij alles wordt verteld dat de debiteur niet heeft gereageerd. Dus dan maar doorgaan, want volgens IVB worden toch ‘alle kosten op uw debiteur verhaald’. Ze voeren overigens alles blind uit, want checken of de debiteur bv failliet is of van de aardbodem verdwenen, blijk je bij nader inzien zelf te moeten doen. Of de deurwaarder. Of Pietje Puk. Maar in ieder geval niet IVB. Wat is de toegevoegde waarde dan van dit bedrijf, zult u zich afvragen? Ik moet het antwoord helaas schuldig blijven ☹

Al snel hoor je steeds minder en ondertussen ben je al zo’n 1.600 euro aan kosten verder. De online cockpit loopt een half jaar achter in de berichtgeving. Op het moment dat je geduld echt op is, gaat men je (opeens anoniem?) bellen en wat dan telefonisch gezegd wordt, krijg je daarna samengevat per mail, maar dan heel anders geïnterpreteerd. 

De meelevende accountmanager krijg je niet meer te spreken, je wordt alleen te woord gestaan door steeds weer een andere callcenter medewerker, die geen kennis van je dossier heeft. Uit hun antwoorden blijkt duidelijk dat ze opdracht hebben om niet door te verbinden en je maar de zoveelste mail te laten sturen, welke gewoonlijk niet beantwoord wordt. En zo bel en mail je in het luchtledige, wel nadat je - om het echt te laten lijken - iedere keer 5 tot 10 minuten in de wacht mag hangen! Er zijn zogezegd acties uitgevoerd, waarvan geen- of onvolledige documentatie is en daar moet je dan maandenlang achteraan zitten. Dit wordt door hun betiteld als ‘spam”. Hun eigen gebrek aan actie/reactie leggen ze dan ook bij jou als klant neer. Als je je vraagtekens gaat zetten en ongespecificeerde rekeningen opschort, krijg je te maken met hun eigen inpandige incassobureau Moneyfirst dat op niet mis te verstane wijze betaling (met nog een keer extra incassokosten) af wil dwingen. Vreemd genoeg staan onder de mailtjes veel namen die nergens terug te vinden zijn op internet. Tot zover de op hun website aangeprezen transparantie, excellente communicatie en andere loftuitingen richting hunzelf. Laat ik het zo zeggen; what you see there is definitely not what you get!

Alle handelingen, of ze nou juridische kennis vereisen of niet, worden gefactureerd tegen juristentarief. Dit bedrijf maakt veelvuldig gebruik van stagiaires, zo blijkt uit de vele advertenties met vacatures. Hetgeen wel de kwaliteit verklaart, maar niet de exorbitante tarieven….

Dit bedrijf huldigt het credo; de klant heeft altijd ongelijk! Zie ook hier bij de beoordelingen; in de negatieven herkennen ze zich steevast op geen enkele manier. Deze werden meestal zo snel mogelijk verwijderd en de site stond dermate vol met meldingen ‘deze review is verwijderd’ dat nu ook deze meldingen zelf verwijderd zijn, voordat de argeloze kijker hier vraagtekens bij gaat plaatsen. 
Merkwaardig is ook dat de meeste positieve reviewers nergens op internet te vinden zijn??? Kunt u bv de dame met de Spaanse naam Condios hieronder vinden, die wél blij is? Ik niet,(blijkt inmiddels weggehaald,ws fake!!) maar geestelijke bijstand kun je wel gebruiken bij dit bedrijf! Opvallend is ook dat bij de positieven nergens een vinkje van 'geverifieerde order' staat.

De begripvolle accountmanager roeptoetert voor de vorm nog wel een keer; dat hij ervan geschrokken is en een oplossing in zijn hoofd heeft. Helaas ook last van een verstopping daarboven, want het is daar blijven zitten, ondanks een twintigtal pogingen tot het vlot trekken ervan. 

Het blijkt dat er heel veel mensen in hetzelfde schuitje zitten en dat de eerste positieve reviews die je had gezien toen je voor dit incassobureau koos, van henzelf afkomstig zijn. Een en ander is duidelijk geworden toen dit bedrijf 12 juli 2019 in het nieuws kwam bij EenVandaag op NPO1 en op de site van Follow The Money. IVB is niet aangesloten bij de beroepsvereniging NVI en de voorzitter meldt in de uitzending dat dit bedrijf niet in aanmerking gaat komen voor opname in het incassoregister wat nu opgezet gaat worden…..maar dat duurt nog ca 2 jaar…..laten we hopen dat ze daar hun woord houden… Gezien het berekenende- en stelselmatige karakter van deze incassotrajecten lijkt het me wel een zaak voor ACM en het OM.

Dit bedrijf richt zijn pijlen voornamelijk op zelfstandigen omdat deze niet bij de Consumentenbond kunnen aankloppen en een kantonrechter (ze dagen aan de lopende band hun eigen klanten voor de rechter) oordeelt vaak dat deze hun ellenlange AV maar had moeten lezen (als deze al toegestuurd worden). Hun slogan ‘wij gaan door waar anderen stoppen’ komt hiermee wel in een ander licht te staan ja.

Het blijkt ook dat je beter direct een gerechtsdeurwaarder kunt inschakelen; dat kost je per saldo veel minder. Tijd, geld en niet te vergeten ergernis. Want IVB heeft deze expertise helemaal niet in huis en moet dat ook weer – met marge - inhuren, waardoor je ze alleen maar extra betaalt als tussenpersoon.

Zoals veel mensen heb ik maar betaald om eindelijk van ze verlost te zijn (en dan willen ze ook nog per se dat je ‘uitgebreid’ gaat onderbouwen waarom dat is….wat ik uiteraard niet heb gedaan omdat ze dat heel goed weten…maar het schetst even de ‘professionaliteit’ van dit zogenaamde internationale bureau).  
Verder ontving ik uit het niets nog wat mail, die ik hier vooralsnog ‘uit coulance’ niet neer zal zetten, maar intimidatie is een understatement voor dit fraaie stukje proza.

De reden dat publiciteit een feit werd, is dat IVB uniek is in zijn werkwijze omdat het zijn eigen opdrachtgevers als melkkoe gebruikt., waar anderen het op de debiteur gemunt hebben. Na het eerste jaar was mijn vertrouwen al tot het nulpunt gedaald en inmiddels is dat zo ver onder nul, dat het de totale global warming kan opheffen. Ik ben in mijn hele leven nog nóóit door een bedrijf zo genegeerd, geschoffeerd en in de maling genomen; voor mij NEVER NOOIT meer Invorderingsbedrijf of aanverwante bv’tjes. 

U wordt nadrukkelijk uitgenodigd niet alleen op mijn verhaal af te gaan maar bv op de site Higherlevel te kijken naar het topic over Invorderingsbedrijf. Daar staat veel bruikbare informatie en ook de links naar de uitzending, publicatie en nog veel meer. Dan kunt u zelf een conclusie trekken. Het Invorderingsbedrijf wens ik vooral veel wijsheid......


Trustpilot D. van der Heide 17 aug. 2019

ze reageren nergens op als hun moeten…

ze reageren nergens op als zij moeten betalen.. er staat nog een factuur open die jullie ons moeten betalen maar horen niks. wanneer gaan jullie ons betalen......????... maar als hun geld krijgen bellen, mailen of sturen ze hun eigen incasso bureau... te gek voor woorden.. maar weer naar de rechter want dit moet een keer stoppen... ook nog gelden te goed wat zei achter onze rug om hebben verkregen bij onze klanten... en ons niks laten weten!!!! oplichting heet dat... en gaan wij ook aangifte van doen!! nooit meer voor ons het invorderingsbedrijf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Trustpilot Nutella Bijgewerkt op 27 aug. 2019

NIET DOEN, UITEINDELIJK BEN JIJ ALS OPDRACHTGEVER DE WANBETALER

NIET DOEN. EEN GEWAARSCHUWD MENS GELD VOOR TWEE. 

Ook wij zijn dupe geworden van de verkooppraatjes van dit bedrijf. 

In 2016 hebben wij dit bedrijf ingeschakeld om geleend geld binnen te halen voor ons. Het ging om een groot bedrag. Er werd ons van alles beloofd hoe het ons letterlijk niks zou kosten en ik heb zeker meer dan 10 keren gevraagd, of ze zeker zijn dat het ons niks gaat kosten en het antwoord was, NEE HET GAAT U NIKS KOSTEN. 

Ik heb een aantal keren gevraagd of er geen adder onder het gras was en het antwoord was, NEE. Ik heb ze duidelijk uitgelegd dat wij geen verassingen willen omdat dit uitgeleend geld ons in financiële problemen heeft gebracht en dat wij zelf niet meer uitkomen en dat wij onze geld nu wel terug willen. Ze begrepen het en nogmaals hun antwoord: NEE HET GAAT U NIKS KOSTEN. 

Een paar maanden later kregen wij al de eerste rekening gepresenteerd van €1289 tot onze schrik. Wij hebben gelijk contact gemaakt en kregen wij een als antwoord dat dit kosten zijn voor de opmaak van de dagvaarding etc en dat dit weer verhaald zult worden op de schuldenaar. Wij heb gelijk aangegeven dat wij met hun willen STOPPEN omdat dit ons niet verteld was in het begin en dat wij dit bedrag niet kunnen betalen. Want wij komen financieel niet uit. 

Ze bleven maar doorgaan dat wij dit geld terug krijgen etc en dat wij nergens voor bang hoeven te zijn. Wij gaven aan dat wij dit bedrag niet kunnen betalen, toen kwamen ze met een oplossing om dit bedrag in termijnen te betalen. Termijnen van €300 per maand wat te veel was voor ons maar goed. Na veel beloftes hebben we maar ingestemd om dit te doen. Wij hebben weer gevraagd of er kosten hierna komen en het antwoord was weer: NEE MEVROUW. 

Wij hebben maandelijks netjes de €300 overgemaakt en ondertussen werden wij “TER INCASSO GEGOOID VOOR DIE €1289 terwijl wij daar afspraken over hadden en wij netjes betaalden. 

Wij hebben weer hun meer dan twee keren gesproken hierover en het EEN EN ANDER ZOU INTERN FOUT ZIJN GEGAAN BIJ HUN EN DAT WIJ DIE INCASSO BRIEVEN EN E-MAIL KUNNEN NEGEREN. Ondertussen blijven de brieven en e-mails binnen komen van die incasso bureau. 

Na het overmaken van de laatste termijn kwam weer een rekening binnen van dit maal 800+ EURO. Wij weer met hun bellen dat wij nu klaar mee zijn en dat wij valse informatie binnen krijgen. Voor de zoveelste keer hebben wij aangegeven dat wij nu NIET verder willen omdat dit ons nu veel kost en dat wij valse informatie door hebben gekregen. En dat wij hun werkwijze niet professioneel vinden. Wij hebben DUIDELIJK AANGEGEVEN DAT WIJ NIET VERDER WILLEN MET HUN OMDAT HET FINANCIEEL NIET HAALBAAR IS. 

Een jaar later kregen wij een rekening van bijna €6000 gepresenteerd. Ik belde gelijk met hun en IK WERD LETTERLIJK UITGESCHOFT. Ze hebben toen incassobureau (een tweede ) weer op ons afgestuurd. Op dat moment zat mijn man in het buitenland en zat ik zwanger thuis. Financieel kon ik dit niet opbrengen. Door vermoeidheid en ziekte had ik niet meer de puf om in opstand te komen en besloot maar af te lossen. Omdat ik in termijnen zou betalen kwam er rente overheen en zat ik dus over €6000 euro. 

Gister kreeg ik een e-mail van de incasso bureau dat zij met de opdracht stoppen vanwege de niet acceptabele werkwijze van INVORDERINGSBEDRIJF en dat ze afstand doen van alle opdrachten die ze binnen hebben gekregen. NOU NOU,...........

Dat invorderingsbedrijf in het nieuws is gekomen verbaasd mij niks. IK GA NU OOK VERDERE STAPPEN ONDERNEMEN OMDAT WIJ OOK DUPE ZIJN GEWORDEN VAN DIT BEDRIJF. ALLES BIJ ELKAAR GAAT DIT BEDRIJF ONS PLUS MINUS €8000 kosten Voor ongedane Zaken. 

WIJ RADEN NIEMAND HUN AAN. WEES OP JOUW HOEDE. EEN GEWAARSCHUWD MENS GELD VOOR TWEE. 

WIJ KWAMEN VOOR HULP EN EINDELIJK ZITTEN WIJ MET EEN SCHULD

HOE IS DAT MOGELIJK.

*28-08-2019 
Mijn reactie op uw reactie. U laat totaal het feit weg dat wij vanaf het begin misleidende informatie hebben doorgekregen. Ik heb nergens weggelaten dat wij niet hebben ingestemd met het verspreid betalen voor het opstellen van de dagvaarding. Wij hebben ingestemd omdat het ons duidelijk gemaakt werd dat er geen kosten meer kwamen. U kwam met het voorstel om in termijnen te betalen nadat wij aangaven meteen te stoppen omdat wij niet op de hoogte waren van het feit dat wij de gemaakte kosten moesten voorschieten. U heeft ons gevraagd dit per e-mail te bevestigen. 

Dit hebben we netjes gedaan omdat ons verteld was dat er zeker geen kosten meer zouden komen. Enkele maanden later kwam de tweede rekening en hebben wij jullie meerdere malen hierover gebeld en zelfs weer aangegeven van ons kant uit dat wij niet verder wensen te gaan omdat het financieel niet haalbaar is. U kunt de gesprekken terug gaan beluisteren. Ik praat met eer en geweten. In mijn laatste telefoon gesprek met jullie werd ik uitgeschoft en voor wanbetaler uitgemaakt etc. Ga aub uw bandjes terug beluisteren. En dat wij u genegeerd hebben klopt niet want ik heb u meerdere keren gebeld en zelfs enkele keren terugbel verzoeken achtergelaten voor een specifiek medewerker van u ( zijn naam laat ik er buiten) , maar daar werd niks meegedaan. Het laatste telefoongesprek waarbij wij voor wanbetaler werden uitgemaakt was naar aanleiding van uw laatste e-mail. 

U laat ook het feit weg dat wij vanaf het moment van de eerste rekening ( welke wij netjes in termijnen betaalde) al ter incasso werden gegooid. Er is heel erg onzorgvuldig onprofessioneel gehandeld, wat ik ook kenbaar heb gemaakt in de telefonische gesprekken met u. Geen een moment bekijkt u het van uw kant uit waarom uw medewerkers informatie verschaffen die niet kloppen en op deze manier gehandeld hebben. U probeert dit volledig in mijn schoenen te schuiven. 

Ik heb u nog geen €6000 betaald maar dat bent u nu bezig binnen te harken. 

Vriendelijke groet.


Santje Bijgewerkt op 10 mrt. 2020
Trustpilot Geverifieerd

Onprofessionele club

Up-date, vonnis uitgesproken en gewonnen!!, case closed, slechte ondeskundige club ook hun advocaat in deze zaak. De dupe is hun eigen klant "de eiser" die mag uiteindelijk betalen voor slechte diensten van IVB. IVB casht alleen, de lachende derde ook al keek de advocaat heel zuur tijdens de zitting.

Wat een onprofessionele club, niet uit op relatie te bewaren tussen opdrachtgever en debiteur maar eigen geldelijk gewin over de rug van de opdrachtgever. Herinneringen en aanmaningen met foutieve adressering, bedragen die niet kloppen en na aangeven van debiteur niet worden aangepast. Telefonische toezeggingen die later worden teruggedraaid. Absurde hoge incasso kosten berekenen. Dagvaarding laat afgeven door zgn deurwaarder en vervolgens blijkt het dossier niet eens bekend te zijn bij de Rechtbank. Complete intimidatie. Het betreft hier geen concept dagvaarding. Ik, als debiteur, heb medelijden met de opdrachtgevers die met IVB in zee gaan. Uiteindelijk betalen zij de rekening. Verhaal gaat door..... vonnis tot mijn verbazing via deurwaarder ontvangen. Blijkt datum van zitting op mijn ontvangen dagvaarding anders te zijn dan die in bezit van de rechtbank. Natuurlijk vonnis bij verstek. Je vraagt je af of deurwaarder onder één hoedje van IVB speelt. Wordt vervolgd. En ik ben benieuwd of Trust Pilot denkt of ik wel of niet fake ben in opdracht van IVB.

Dhr. Wouter van der Plas Bijgewerkt op 27 aug. 2019
Trustpilot Geverifieerd

Niet doen

Ook voor ons dezelfde ervaring. No cure no pay blijkt gebakken lucht. Er komen veel verborgen kosten bij. Vervolgens krijg je anderhalf jaar na dato een ongespecificeerde rekening en wordt je dagelijks bestookt met mails dat je moet betalen. Bellen of mailen om dit te bespreken lijkt onmogelijk.

De klacht is afgehandeld, wij blijven echter zeer ontevreden over de dienstverlening. Feit blijft dat we pas anderhalf jaar na datum een rekening kregen en daar over in gesprek gaan onmogelijk bleek.


Eduard de Boer Bijgewerkt op 12 jul. 2019
Trustpilot Geverifieerd

Zeer onbetrouwbare partij

Eindelijk is deze partij onthuld op 1 vandaag. Kijk het programma van 12-7-2019 dan wordt u duidelijk dat dit oplichters zijn. 

Zeer onbetrouwbare partij. Geen zaken mee doen. Ze doen alsof ze op no cure no pay basis werken maar dat is niet zo. Er komen inderdaad allerlei verborgen kosten boven op. Ze hebben een abonnement van 760 incl. BTW en doen alsof ze hier al je incasso's voor regelen en zeggen ook contacten te hebben voor incasso's naar het buitenland.

Hun business model is als volgt: hoge kosten van incasso bovenop je factuur leggen. Deze kosten worden natuurlijk niet betaald door je dubieuze debiteur. Dan willen ze een gerechtelijke stappen ondernemen (en opeens valt dit niet onder het abonnement). Buitengerechtelijke kosten zitten namelijk niet in je abonnement. Hier liegen ze over bij verkoop van het abonnement. Vervolgens vragen ze een voorschot voor buitengerechtelijk kosten en weg is je geld. Veel klachten die ik hier lees zijn herkenbaar en de positieve reacties zijn waarschijnlijk door hun zelf geplaatst. 

Als je aangeeft dat je je opgelicht voelt en hier werk van wil maken word je bedreigt. Het is tijd gezamelijk op te treden tegen louche zaken mensen. Daarnaast zijn de ook niet lid van het NVI dus kunnen ze doen wat ze willen.


Noordwijk Update Public 18 mrt. 2019
Trustpilot Geverifieerd

Invorderingsbedrijf heeft ons geld gestolen

Ga niet in zee met het “Invorderingsbedrijf” dit bedrijf heeft vestigingen in Den Haag en Amsterdam, Groningen en Rotterdam.
Dit bedrijf is ook geen lid van de NVI (Nederlandse vereniging van Gecertificeerde Incasso-Ondernemingen)
Als bedrijf hebben wij ze benaderd voor het innen van betalingen in Israël. Wij hebben aangegeven dat het 2 complexe zaken betrof maar volgens het invorderingsbedrijf was het geen enkel probleem en heeft hun juridische afdeling de opdracht goedgekeurd.
Na betaling van € 600,00 gingen ze op 22 jan. aan de slag!
Na een maand geprobeerd om contact op te nemen.
Tot onze verbazing is er niets gedaan en kregen wij geen contact met degene die onze zaak in handen had genomen.
Het gehele dossier hebben wij naar ze opgestuurd maar dat wordt schijnbaar niet gelezen.
Gevolg; 
-Correspondentie in het Nederlands i.p.v. in het Engels
-Verkeerde bedragen vermeld
-Correspondentie verstuurd naar een verkeerd adres
-Correspondentie verstuurd naar een verkeerd mailadres

Verschillende keren de fouten aangegeven, maar de communicatie is moeilijk.
Er worden ook geen conceptbrieven verstuurd ter controle en als je te veel gaat bellen moet je het uurtarief gaan betalen!.

Wij hebben het vertrouwen op 1 maart na 27 dagen in ze opgezegd en verzocht vanwege de wanprestatie de € 600,00 te retourneren, dan maken ze de fout om hun interne communicatie naar ons op te sturen, daarin staat het volgende;
-Afschrijven is zonde
-Geen credit, zeker niet met iemand die hiermee zit te dreigen
-We laten ons niet chanteren
-het is nooit goed en alles moet gratis verholpen worden

Dus mensen denk goed na, trap niet in de mooie sales praatjes van ze. Je kunt nergens terecht met je klacht dus neem een bedrijf wat lid is van de NVI.


Ariette 14 mrt. 2019
Trustpilot Geverifieerd

Het liefst zou ik 0 sterren geven

Het liefst zou ik 0 sterren geven. Extreem agressieve manier van invorderen met absurd hoge kosten. €270 extra over een openstaand bedrag van 643 uit een faillissement van 3 jaar geleden. Waarschijnlijk gaan ze er hier van uit dat als ze maar goed veel lawaai maken er wel gelijk geld wordt overgemaakt. Ik klaag nooit ergens maar dit is niet menselijk. Je wordt bijna als een crimineel neergezet.


Jitze Jorritsma Bijgewerkt op 12 feb. 2020

Het invorderingsbedrijf van de wal in de sloot

Update 12-02-2020:
Ik heb om een afwikkelnota gevraagd omdat mijn debiteur inmiddels alles via de deurwaarder voldaan heeft. Ik had een vordering van € 1746,26, ik heb totaal aan kosten betaald € 4355,69. Niets van de vordering binnengekregen, omdat het IVB nogal wat kantoorkosten heeft. Totale schadepost € 6101,95.
Als je het bovenste leest, zou ik zeggen: trek zelf de conclusie of je met het IVB in zee gaat.

Het invorderingsbedrijf, als je als opdrachtgever, dit bedrijf inschakeld omdat er bedrijven zijn die niet betalen, ga je er vanuit dat ze dan voor je aan het werk gaan, en dat je rust krijgt en geen stress omdat je maar bezig bent om de wanbetalers aan te schrijven. Nee dan moet je het Invorderingsbedrijf/CM Zakelijk/Moneyfirst inschakelen, dan heb je nog meer stress. Het enige wat dit bedrijf kan is de opdrachtgever, ik dus, opzadelen met nog meer facturen en ergenis. Voor een vordering van 2150,00 heb ik inmiddels al meer dan 4000,00 kosten voor moeten maken. Debiteur heeft inmiddels al 4000,00 betaald, maar denk je dat ik ook maar 1 euro teruggezien heb. Nada noppes. Als je vraagt hoe het er voor staat hoor je niets, maar daarna sturen ze je gewoon weer een factuur voor gemaakte kantoorkosten. Ik wil iedereen dan ook waarschuwen, boek de oninbare vordering maar af, dan ben je goedkoper uit en scheelt een mooi stuk ergenis.

Ik word nu weer bestookt met kosten voor het incasseren van een vordering, welke mijn debiteur rechtstreeks aan mij betaald heeft zonder de kosten, deze betaalt hij niet, nu wil het invorderingsbedrijf deze incassokosten van mij, terwijl zij zelf zeggen op hun website dat dit risico voor hun zelf is. Ik heb geen opdracht gegeven voor een gerechtelijke procedure maar die hebben ze wel gedaan, zeggen ze, zonder mijn toestemming. Niet mee in zee gaan, geldklopperij en zwendel.!!!

Als reactie op het antwoord hieronder van het invorderingsbedrijf: Hier zie je maar weer dat ze hun zaakjes totaal niet op orde hebben! De griffierechten die ik betaald heb zijn van de eerste zaak die ik benoem in mijn review, die van die € 4000,00 kosten, waar ik tot nu toe zeker 1 jaar verder nog niets van heb teruggezien. De zaak waarover hun spreken is in het minnelijk traject geweest, en NIET voor de rechter. Ik blijf dan ook zeker bij mijn conclusie: NIET mee in zee gaan!


Maria Bijgewerkt op 27 aug. 2019
Trustpilot Geverifieerd

En nu gaat het bedrijf Van Schendel en…

En nu gaat het bedrijf Van Schendel en Partners opeens voor hen de vuile klusjes opknappen.
Invorderingsbedrijf Den Haag schakelt Van Schendel en Partners gerechtsdeurwaarders in
Zie antwoord Inluizersbedrijf Den Haag. 
NIETS hebben jullie gedaan. Niets. Nul. Criminelen zijn jullie. Uitschot van Nederland. En weer doorgaan. Weer opnaaien. Weer kwaad maken. € 2000. Betaald aan jullie. Nooit doen mensen. Nooit betalen aan die oplichters. Uitschot is het. Treiteren doen ze. Stalken. Mij nu al 6 jaar. Zieke mensen werken daar zieke geesten. Betaal nooit ze dreigen alleen maar en kunnen niets doen. Hou op met mij te treiteren door weer een leugen op internet te plaatsen. Waar is mijn poen? Ik daag jullie voor de rechter. Want dat is een plek waar inluizersbedrijf Den haag en al jullie andere malefide naampjes/bedrijfjes niet durven komen. Schande dat dit kan in Nederland!


Trustpilot Marc de Ruiter 27 aug. 2018

Ze stelen jou geld!

Een email, vorig jaar verstuurd aan het Invorderingsbedrijf, zegt meer dan een review:

"Wegens nalatigheid, incompetentie en verduistering van derdengelden (zie onder) zeg ik hierbij alle vertrouwen in het Invorderingsbedrijf op.
Ik beëindig bij deze mijn relatie met uw bedrijf en trek mijn machtiging tot vertegenwoordiging in de rechtszaak met zaaknr. xxxxxx in.

Ik eis per direct betaling van de, door mijn debiteur aan uw bedrijf toevertrouwde maar ondanks herhaaldelijke schriftelijke en telefonische verzoeken en ondanks uw vele telefonische toezeggingen (zie onder) nooit aan mij uitbetaalde derdengelden á €1028,32 

Voorts eis ik het door mij betaalde 'abonnementsgeld’ á €175 terug omdat uw bedrijf mij op geen enkele wijze ten dienste is geweest. Sterker nog, door uw incompetent en nalatig handelen heeft u het onmogelijk gemaakt voor mijn debiteur om de huurachterstanden te betalen".

Het Invorderingsbedrijf is mij nog steeds veel geld schuldig, ik voel me zwaar opgelicht!


Trustpilot Mieke 14 mei 2018

Riekt naar oplichting

Op een vordering van € 700 heb ik uiteindelijk € 1.500 aan kosten aan IVB betaald. No cure no pay? Als er kosten zijn van derden (dagvaarding etc.) is dat te begrijpen, maar wel graag in overleg... Dashboard wordt niet up to date gehouden en als je dan via mail informeert naar de stand van zaken, wordt de tijd die zij besteden aan antwoorden in rekening gebracht! Uiteindelijk geweigerd om de laatste factuur te betalen, werd op een aggressieve manier benaderd via mail, telefoon etc. om toch te betalen. Dat heb ik absoluut geweigerd (see you in court!). Toen werd het dossier onmiddellijk afgesloten en kreeg ik een klein bedrag terug. Onmiddellijk werd ook mijn account bij IVB afgesloten zodat ik zelfs de summiere info niet meer kon zien.
- Misleidende communicatie om klanten te werven
- Gebrek aan communicatie tijdens de invordering
- Zonder overleg kosten maken bij derde partijen
- Betalingen van debiteur niet verwerken en beweren dat er niets betaald is 
- Als je (na maanden) per mail om een update vraagt, de tijd om mails te beantwoorden in rekening brengen
- Dreigen werkzaamheden stop te zetten als je kritische vragen stelt over facturen
- Niet meedenken als het kalf groter wordt dan de koe


Trustpilot Arjan 19 dec. 2017

Schakel hen niet in als je zelf wat te …

Schakel hen niet in als je zelf wat te verhalen hebt!
Zelf zat ik met een debiteur in Duitsland die niet betaalde. Was maar een factuurtje van € 371,-. Invorderingsbedrijf promoot met 'No Cure, No Pay'. Dat klonk goed. Met Invorderingsbedrijf telefonisch afgesproken dat zij de vordering zouden gaan verhalen en dat indien zij het geld zouden ontvangen dat wij een abonnement met hen aan zouden gaan en dat dit gelijk verrekend zou worden. 
Er is nog geen enkele Euro onze kant op gekomen. En nu wordt het pas echt bizar. Wij zijn met het bedrijf verhuist met alle bijbehorende drukte en Invorderingsbedrijf heeft ons laten veroordelen dat wij HUN abonnement niet betaalde. Door alle verhuisdrukte is dit langs ons heen gegaan en zijn wij per verstek veroordeeld. 
Vervolgens schakelt Invorderingsbedrijf een gerechtsdeurwaarder in om het geld bij ons te gaan incasseren (dus bij de opdrachtgever van Invorderingsbedrijf terwijl wij nog geen Euro van onze debiteur hebben gekregen). 
Aan de gerechtsdeurwaarder hebben wij aangegeven dat wij het er niet mee eens zijn, vanwege de 'No Cure, No Pay' van Invorderingsbedrijf. Hierop is niet eens een reactie op gekomen. 
Inmiddels is het zo hoog opgelopen dat zij middels bankbeslag en dergelijke alleen maar kosten opleggen, waardoor zij inmiddels € 2.675,34 willen krijgen. 
Oftewel, wij hebben een klant die een klein factuurtje niet betaald, wij schakelen Invorderingsbedrijf in met de afspraak 'No Cure, No Pay', wij krijgen geen Euro en wij moeten hen € 2.675,34 betalen?

Zo gaat Invorderingsbedrijf met hun klanten om en het is bij hun:
'PAY, NO CURE'!


Trustpilot Martgriet Baijense 14 dec. 2017

Voel me niet goed voorgelicht

Allereerst vind ik het vervelend dat ik nooit een e-mail heb ontvangen waarin voor mij duidelijk werd uitgelegd dat mijn zaak mij veel meer zou kunnen gaan kosten dan dat het wat zou opleveren. (Bij het terugvorderen van 600 euro borg heb ik 229,73 euro ontvangen en meer dan 2000 euro aan nota's betaald).
Daarnaast vind ik het onprettig dat ik te horen krijg dat de BTW naar mij verlegd wordt en dat ik die kan terug vragen bij de belastingdienst, maar geen uitleg krijg hoe ik dat als particulier kan doen. Ik zou contact op moeten nemen met het handelsbureau over een btwnummer. 
Ik voel me niet gehoord en niet goed voorgelicht en raad iedereen aan zich vooraf heel goed in te lezen.

Natuurlijk is bovenstaande mijn persoonlijke ervaring en niet bedoeld als smaad of laster!


Jan van der Wal 6 sep. 2017
Trustpilot Op uitnodiging

Ik ben de hele middag aan bellen …

Ik ben de hele middag aan bellen geweest ik krijg er iedere keer verschillende voor, wil ik doorverbonden worden naar administratie willen ze dat niet doen moet ik eerst uitleggen waarvoor ik bel, na 20 x bellen kreeg ik eindelijk iemand van administratie ik had namelijk van hun 4 credit facturen ontvangen dus dat lijkt goed dacht ik gaat om ongeveer 1800 euro. Nee dus hij vertelde mij dat was verrekend met de openstaande facturen die ik nog open staan heb 2900 euro ik werk nogal boos werd de verbinding door hun verbroken ik direct weer bellen weer mijn verhaal vertellen kreeg ik eindelijk weer administratie der voor hadden ze in 1 x weer een andere verhaal de credit facturen waren namelijk al uitgekeerd ze had het al op mijn rekening gestort met de stortingsdatum vertelde der bij ik schrok nogal ik zei niet op mijn rekening ik zei ik bel zo weer mijn vrouw direct kijken nee hoor was helemaal niks gestort ik direct weer bellen weer mijn verhaal verteld kreeg ik te horen ik wordt nog terug gebeld ze zijn het aan het uitzoeken wat ik krijg en wat ik moet betalen zei ze ik zei dat kan niet ze hebben het al gestort dus dat hoeft niet zij ik maar niks dus dus weer een *** verhaal werd ik terug gebeld praten ze in het Engels tegen mij daar ben ik niet van gediend dus maar neer gelegd ik maar weer bellen weer mijn verhaal gedaan krijg ik nu helemaal geen van administratie aan de lijn op gegeven moment wordt gewoon de haak erop gesmeten maar weer bellen ze willen nu helemaal niet meer met mij praten ze gooien gewoon haak erop uit dit verhaal kun je wel opmaken dat ik gewoon ben opgelicht zeg maar gerust besodemieterd zeg maar dus dit bedrijf krijg nog niet zelfs een 1 voor de moeite dat is het niet waard stukadoorsbedrijf j.vd wal vof uithuizermeeden


Trustpilot Raymond Robart Bijgewerkt op 8 jun. 2017

Stroeve communicatie, slechte voorlichting. 

UPDATE 8-6-2017
Na eerst een aantal agressieve en intimideren e-mails te hebben ontvangen naar aanleiding van onderstaande ervaring, werd ik na een aantal weken plots uitgenodigd voor een constructief gesprek. Praten kan wat mij betreft altijd, dus daar ben ik op ingegaan. We hebben onze wederzijdse standpunten besproken en uitgeplozen wat er nou tijdens het juridisch traject verkeerd is gegaan. Invorderingsbedrijf heeft er nu een leermoment bij en heeft beterschap toegezegd in de voorlichting aan cliënten en ook wordt er gekeken naar de automatische procedures voor wat betreft het reageren op minde goede recensies.

Kijk, zo kan het dus ook. Er is nog hoop.
==========================================
--- Met nadruk wijs ik er op dat de onderstaande tekst slechts betrekking heeft op mijn persoonlijke ervaring met dit bedrijf. Het is geenszins mijn bedoeling het Invorderingsbedrijf te bezwaren met smaad of laster, de tekst is gebaseerd op de feiten zoals die bij mij bekend zijn en op mijn mening over dit bedrijf.Het kan heel goed zijn dat anderen een meer positieve ervaring hebben met het Invorderingsbedrijf.---

Mocht ik ooit nog eens een vordering op iemand hebben, dan zal ik dit bedrijf zéker niet inschakelen. Op basis van een (achteraf gezien) veel te rooskleurige voorlichting, had ik besloten om mij door dit bedrijf te laten vertegenwoordigen op een rechtszaak tegen mijn debiteur. De dagvaarding daarvoor heb ik nooit zelf kunnen inzien en het vonnis pas maanden na de zitting, toen ik er expliciet om vroeg. Daaruit bleek mij toen pas dat ik zelf voor alle gerechtelijke kosten mijnerzijds moest opdraaien. Van een juridisch deskundige mag je toch wel verwachten dat hij weet dat dat risico bestaat. Ik ben daar vooraf nooit op gewezen, sterker nog, tijdens een telefoongesprek vooraf werd mij verzekerd dat mijn debiteur die kosten ook zou moeten betalen. Ook werd ik geconfronteerd met een vervelende rekening achteraf, terwijl mij toegezegd was dat er geen rekeningen meer zouden komen.
Ik ben een particulier, maar van de door mij aangereikte toevoeging is nooit gebruik gemaakt.
Doordat de hoogte van de vordering onder een bepaalde grens lag, was het niet mogelijk om tegen het vonnis in beroep te gaan. Op dit risico ben ik ook nooit door het Invorderingsbedrijf gewezen. Bovendien, al zou ik wel in beroep kunnen hebben gaan, heb ik het vonnis maanden te laat ontvangen, zodat beroep sowieso te laat en daarom niet meer mogelijk zou zijn.
De communicatie met dit bedrijf liep erg stroef. Ze verwijzen al heel snel naar hun online cockpit, maar daar is lang niet alles in terug te vinden. Vooral gedurende het deurwaarders traject laat dit bedrijf weinig tot niets van zich horen. En als er een antwoord op een vraag wordt gegeven is dat vaak zeer oppervlakkig of zelfs totaal niet inhoudelijk of ontwijkend. 
Indien ik door dit bedrijf beter was voorgelicht, was ik nooit aan deze rechtszaak begonnen. Uiteindelijk heeft het mij meer dan tweeduizend Euro gekost om een paar honderd Euro binnen te halen. De lachende derde is het Invorderingsbedrijf. 
Ik heb sterk het gevoel (mijn mening dus, niet een feit) dat, omdat de incassoprocedure was mislukt en dit bedrijf in dat traject op een no-pay-no-cure basis werkt, ik naar een gerechtelijke procedure ben toe "gepraat". Op die manier konden ze nog wat aan mijn casus verdienen. En dat is ze gelukt. Op die manier stellen ze daarbij dus het belang van de cliënt ondergeschikt aan hun eigen belang en dat zou een zeer kwalijke zaak zijn, zeker voor een advocaat! Naar mijn mening een sterk staaltje witteboordencriminaliteit.


Trustpilot Dusan Maksimovic 26 jan. 2017

Zeer onervaren en slecht bedrijf

Bedrijf in kwestie, laat heel lang niet van zich horen en wanneer ik er dan naar toe bel wordt ik ronduit onbeschoft te woord gestaan. Ik heb een vordering op een klant en ik heb inmiddels de rechtszaak gewonnen, maar nu 10 maanden later nog steeds mijn geld niet en zijn er nog steeds geen acties door hun ondernomen. Ik heb er naar toe gebeld en ze weigeren mij inzicht te geven, bovendien weigeren ze te zeggen welke deurwaarder ermee aan de slag gaat. Ondanks alles heb ik al ongeveer 1500 moeten betalen aan hun en nu ik de zaak wil overdragen aan een kundig persoon willen ze mij voor extra kosten aansprakelijk stellen. De gesprekken met het invorderingsbedrijf heb ik opgenomen gelukkig, want dit gedrag kan niet!


Trustpilot Walter Engelen Bijgewerkt op 3 aug. 2016

Slechte service niet terug bellen en als ze een vordering niet lukt schakelen ze een ander incasso bedrijf in dit wil denk ik al veel zeggen over de kunde die ze in huis hebben

Ik zou deze incasso nooit meer kiezen.
Een deel van het te incasseren geld kregen ze niet dus gingen ze dit maar op mij verhalen (de klant) of ik kon dagvaarden wat me weer 400 euro extra ging kosten over een bedrag van 75 euro. 
Reageren kunnen ze alleen in de vorm van een incasso brief de rest laat zich te wensen over!
Ik ben nu al 4 maanden bezig met ze zonder resultaat!
De reactie die hieronder van ze staat slaat echt werkelijk nergens op er is nooit sprake geweest over de kwaliteit van het werk wat ook gewoon goed gemaakt is hieruit blijkt weer hoe onkundig ze te werk gaan en als ze hier een vervelende reactie op krijgen de ander de schuld gaan geven.. erg triest


Trustpilot Atlas 13 jan. 2016

Slechte ervaring

Eigenlijk het zelfde wat mijn voorgangers hebben geschreven met de enkele rode ster, ik had nog nooit van voorschot rekeningen gehoord van werkzaamheden in uren die nodig waren om mijn bestaand dossier aan te passen. Om dat dossier op te bouwen hadden we al dik 300 euro betaald.
Omdat ik een voorschot van zo'n 800 euro, voor dat aanpassen, niet direct kon betalen hebben ze besloten om eenzijdig en abrupt de overeenkomst te beeindigen.
No cure No pay zou je dan zeggen, NEEN, NO PAY NO CURE!!.
Wij kunnen ook niet begrijpen waarom ze digitaal blijven reageren met aanmaningen, terwijl we toch vele malen hebben gevraagd om dit schriftelijk te doen.(factuur is toch een officieel stuk?).

Wij zien dit als positief en opbouwend kritiek om de kwaliteiten van dit bedrijf op een hoger plan te tillen, want er zijn zeker ook goede beoordelingen, het kunnen niet allemaal tienen zijn laten we maar zeggen.


Trustpilot Marjolein Kleine Bijgewerkt op 11 mrt. 2017

Oplichters

Heb er niks meer van gehoord en 800 euro weg!!!!!!! En als ik zeg Oplichters dan dreigen ze met een rechtzaak ik ben dankzij hun alles kwijt wilde mijn alimentatie 1200 nu ben ik 800 euro lichter en er is niks gedaan ps heb bewijs van mijn bank dat ik al mijn laatste geld heb over gemaakt en nog geen brief ervan binnen heb gekregen en hou ff in de gaten wie ze er af gooien, iedereen met minder als 4 sterren.... heb nu rechtsbijstand in geschakeld hoop dat zij me verder kunnen helpen ik wil mijn geld terug....En nog vele met ons meer heb er al veel via Facebook kunnen op sporen Samen staan we sterk dus heb je ook een probleem meld je aan bij mijn Facebook xx


Trustpilot M. Bijgewerkt op 23 dec. 2015

Totaal niet tevreden/te spreken over de service van dit bedrijf

Op “verzoek” van het invorderings bedrijf, heb ik mijn tekst verwijderd. 
Ik ben persoonlijk niet te spreken over het invorderings bedrijf. De services en manier van handelen naar mij toe is naar mijn mening ver onder de maat, zelfs beroerd te noemen. Gezien het feit dat ik niet de enige ben (zie hieronder de andere reacties van ontevreden klanten van dit bedrijf, waarbij ik mij volledig aansluit) zal ik hierin niet berusten. Dreigende toon als je een negatieve review plaatst op deze site of op twitter. Wat gemakshalve als onwaarheid wordt bestempeld door dit bedrijf met meteen de dreigement van aangifte, dagvaarding, etc. Dit bedrijf stuurde na het plaatsen van mijn bericht zowel op twitter als op Trustpilot een mail waarbij er aangifte en juridische prodecure zou worden opgestart wegens smaad en laster, waarbij er een printscreen van mijn bericht werd toegevoegd in de bijlage van de mail als bewijs.

Rest mij dus niks anders dan mij te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn en daarbij voor nu kies om mijn reactie aan te passen ivm tijdsdruk maar niet te berusten.

Ik wil duidelijk maken dat ik een invordering bij dit bedrijf heb ingediend van Particulier naar particulier. Mijn mening over de service is ook daarop gebaseerd. Kan geen mening vormen over dit bedrijf als de casus Bedrijf naar particulier of bedrijf naar bedrijf of welke andere vorderingen mogelijk zijn, waarbij het invorderingsbedrijf zaken doet.

Ook is het mijn persoonlijk mening, deel ik dit als negatieve ervaring en rust dit alleen op mijn situatie/ervaring met dit bedrijf.

Edit 1: Via trustpilot, kreeg ik voor de derde keer een bericht en werd mijn review onder ogen genomen (Dus tijdelijk onzichtbaar op de site). Dit verzoek kwam wederom vanuit het invorderingsbedrijf. Ik heb hiervoor direct contact opgenomen met het bedrijf en hun de situatie uitgelegd en ook uitgelegd dat mijn ervaring op hun website, direct wordt beantwoord door het invorderings bedrijf met een dreigende en intimiderende mailtje. In de mail wordt zoals boven al aangegeven, gesommeerd om het bericht binnen 24 uur te verwijderen, zo niet wordt er aangifte gedaan wegens smaad en laster en zal ik gedagvaard worden en daarmee dus ook een juridische procedure tegen mij gestart wordt op basis van smaad en laster. Ik rust niet en blijf vechten voor rechtvaardigheid. Zoals dit bedrijf met met mij omgaat is voor mij onacceptable. Dat het invoderings bedrijf en ik niet op 1 lijn zitten of van mening verschillen over no cure, no pay en dat in het ondertekende opdrachtformulier duidelijk staat dat er een minnelijke traject met optie/mogelijkheid tot rechterlijke traject is. Heeft dit bedrijf ervoor gekozen mijn berichten en mailtje te negeren en mij alleen te wijzen op dat ik moet betalen en verder eigenlijk mijn mond moet houden. Zij hebben op geen enkele manier mij als hun klant op een fatsoenlijke en nette manier willen behandelen of op welke andere manier naar mijn mening/misverstanden willen luisteren. Zelfs bij het aanleveren van de documenten en bewijs te versturen wordt er niet gereageerd. No cure No pay maar toch moeten betalen voor het feit dat zij mijn incasso opdracht niet succesvol hebben kunnen afronden.


Trustpilot Alex Bijgewerkt op 1 okt. 2015

Komen afspraken niet na, hoge kosten

Helaas alleen maar negatieve ervaring met het invorderingsbedrijf.
Van klanten kreeg ik klachten over de klantonvriendelijke dreigende toon van de aanmaningen. Hierin worden ook buitenproportionele mogelijke kosten genoemd. Doordat mijn klanten ook aangaven dat er naast emails, brieven en soms SMS berichten op geen enkele manier persoonlijk contact met hen is opgenomen, lijkt het erop dat ze enkel diverse geautomatiseerde mailtjes en brieven sturen met dreigende teksten. Als dit niet resulteert in betaling, krijg je als opdrachtgever ondanks de "no cure, no pay" gewoon de rekening.
Er wordt nauwelijks gecommuniceerd en uiteindelijk ben je zelf veel extra tijd en geld kwijt zonder resultaten.

Edit: Tot mijn verbazing ontving ik enkele minuten na het plaatsen van deze negatieve feedback een email van het invorderingsbedrijf waarin in werd beschuldigd van smaaddrift en laster en het bezoedelen van de goede naam. Hierbij tevens een sommatie om de review te verwijderen. inclusief dreigende taal voor aansprakelijkheid voor kosten etcetera..

Edit2: Van Trustpilot compliance team een verzoek gekregen om onze klantrelatie te verifieren omdat "Het bedrijf heeft geen registratie van deze beoordelaar" heeft. Erg vreemd, aangezien het invorderingsbedrijf direct contact met me heeft gehad naar aanleiding van deze review.  
Blijkbaar doen steken ze er veel moeite in om te proberen negatieve reviews kwijt te raken.


Paul Methorst 13 apr. 2021
Trustpilot Geverifieerd

Misleading & manipulative

I have been told this organization is still manipulating people to start cases that cost (way) more than their potential claims. For people curious, just google invorderingsbedrijf & opgelicht (or EénVandaag / 1vandaag)...

Dont make the same mistake as us!